V krátkosti k historii společnosti GORE

Naše firma je zapojena do systému sdruženého plnění EKO - KOM
o obalech a je registrována u firmy EKO-KOM a.s., pod reg.číslem:
EK-F00022476.

Firma GORE s.r.o. byla založena v roce 1994 s cílem nabídnout zákazníkům produkty z oblasti výroby střižných a lisovacích nástrojů. V roce 1994 přebírá zastoupení firmy FIBRO G.m.b.H.-Normalien se sídlem v Hassmersheimu, Německo pro Českou. Firma FIBRO je dodavatelem široké palety komponent pro lisovací a střižné nástroje nejenom v Německu. Zastoupení má v USA, Kanadě, Austrálii, Japonsku a v dalších zemích.

Dalším sektorem firmy Fibro, který firma Gore na našem trhu prezentuje je oblast manipulátorů a elementů na podporu automatizace a mechanizace výrobních procesů.

Firma FIBRO splňuje požadavek normy DIN EN ISO 9001:2000

Podrobnější informace na www.fibro.de